sono ka kodim

tulisan ini saya persembahkan untuk teman2 sayah seperjuangan yang pernah masuk “cell” :D,

keep the fight !!!

doel sumbang – sono ka kodim

…ai ayeuna si mang entis bagian ayeuna pesen kopi deuh opat
…mang entis kopi opat, nu hiji tong amis teuing
…sep, panto handap geus dikoncian?, koncian weh mendingan, urang sare maksud teh, jadi jongjon
…tapi nikmat pisan emang nya hirup teh dahar, sare, ngadon ngobrol,
…seuseurian, dahar deui sare deui, kopi, udud ah geus ngeunah pisan
…tapi tong salah nya, saya gara2 sare2 terus lulungu nepi ka pernah meunang musibah tah harita
…teuing lulungu nya, aya dongengna kieu geura nya dongengna nya
…sayah ge rada poho2 deui ieu teh tapi pernah kajadian …

hudang sare isuk2 mbung mandi
tuluy nginum kopi ngalebok roti tengik buatan pabrik si bunhao
cap beurit deuih rotina teh
tunduh deui sare deui, nepi ka kuring ngimpi diudagudag kunti
…dimana aya kunti, nya da euweuh kunti mah dimana ge da tahayul lah

bakat ku reuwas, nya beurangna hudang deui angger keneh mbung mandi
nginum kopi deui, ngalebok roti tengik deui
buatan si bunhao keneh, nyaeta weh cap beurit keneh

kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe
tisaprak dewek hirup sorangan
indung bapa geus teu boga
pamajikan ditalak dua, anak lima kabeh milu ka indungna
…dahar oge sok nganjukan weh ka warung nasi si wa jabrig tah
…bari sanguna teh sok rada gigih, sangu gigih teu kabeuli jeung deunguena
…nya ai jelema mah, ayeuna mah jelema sok pagawean sare
…arek iraha meunang duitna, rek iraha beungharna
…komo pan ayeuna mah loba jelema teh kitu, amun dulur senang dipake pamentaan
…nya kan ? sakalina ditulungan heueuh lain mikir ditulungan teh ngadon ngeungeunaheun
…tuluy weh bulak balik teu mikir, matak lamun balangsak tea mah, wilujeng weh eta mah da bongan mbung kerja keras
…eta sare nya, tapi sakali waktu pernah kieu nya

kuring hiji waktu hudang isuk2
…ngan dibere tiris mah komo euy, beuki mbung weh kana mandi teh
…tuluy

dina ubin lalangiran tulas tulis jadi sajak keur bapa2 penguasa
…nah eta aya ku aneh nya

kawas jalma kasurupan, dewek naek kana suhunan maca sajak tarik pisan
…kawas doger monyet ku tatangga dilalajoanan geura
…rupa2, tah gara2 eta, teuing kumaha da, teuing saha nu comel, teuing saha nu bebeja

da beurang poe isukna kuring di tewak tentara
…aya wae lah

tuluy ngaringkuk di kodim
nepi ka aya opat poena, pagawean teu robah angger sare
bari angger mumul mandi..hihi
…nepi ka opat poena tah, bau ajam bau anjing leuweung tea

eta, aya kunikmat kacida meunang simbut2 haneut, meunang bolu2 haneut
meunang kopi2 panas, meunang udud aya ku tegep
…tah nepi ka kieu

nepi ka poe ayeuna, lamun kabeneran selon
…tah ieu yeuh panyakit yeuh

teu boga duit keur ngopi, teu boga duit keur udud
sok ngadadak jadi sono, iraha ka kodim deui
…atuh dah simbut2 haneut, roko gratis, bolu haneut gratis, naon
…dibere kamar
…maksud teh lain hayang di sel saya mah, ka kodim deui teh hayang udud gratis jeung boluna kitu
…punten ah yeuh ka bapa2 di kodim, da urang sunda mah geuning kana banyol teu kira2
…ulah janten reheut manah, kitu rojer ganti tewewew…sakitu ah…gejlig

Dengarkan

pengalaman tak terlupakan

doel sumbang – pulisi

poe kemis keur maraban hayam pelung
kuring nampa beja
nini kuring geuring parna di rajapolah
kuring indit maksud rek ngalongok
indit teh isuk isuk ti bandung

ti rajapolah balik teh rada peuting
bari panon geus rada cepel .. da kamari kurang sare..ngudag setoran
nepi ka bandung teh geus liwat tengah peuting
kota oge geus rada jempling

samemeh kaimah nyimpang heula ka tegalega
ngan nu dagang geus areuweuh
nu aya teh tinggal tenda2 gongli
ditengah lapang tegalega nu poek kawas diguha
…ceunah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut, keur ngurek

nya ahirna kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik
jalan ampir teu katenjo nenjo beca jiga bemo
bakat ku tunduh, teu sadar kuring ngalenyap

gas katincak satakerna, mobil ngoloyong kakenca
ampir naek kana trotoar
kacida kuring reuwasna rem ditincak satarikna
nepi ngajerit sorana
ngajerit maratan langit kawas abg katincak buta

…eta reuwas teh can beak, ujug2 teh torojol mobil kijang
…eusina eta aya pulisi tilu, tuluy nu dua turun nu hiji cicing na mobil

biasa, nanya sim jeung stnk bari peupeleukeuk nyarita
…nyupiran teh tong bari mabok atuh euy bisi nabrak jelema euy
…mmm…kedahna mah selamat malam heula..nya kitukan kedahna mah sopan santun pulisi teh
…tong make sesentak kitu atuh, da sanes jamanna euuhh

padahalnya, kukuring geus dijelaskeun kuring teh tunduh kacida
ngalenyap henteu karasa, tapi angger pulisi teu daek percaya

ngadon ngomong2 denda menta dua puluh rebu, jeung bari setengah maksa
aya ku euweuh kaera
…padahal teu meunang na peraturanan, ngan pikir2 teh percuma

pasea oge henteu guna, da pasti nu meunang manehna
bari jeung teu rido hati nya kapaksa kuring mere
…nya da ari meunanng duit tina teu rido tea mah moal jadi daging
…moal jadi bekok2 acan, nupuguh mah jadi dosa heueuh
…tapi bae lah eta mah urusan manehanana ngan kuring mah jadi hayang nanya
…naha aya undang2na jelema nyupiran ngalenyap didenda?
…tah eta nu can jelas teh, lamun seug aya mah peraturana teu nanaon kuring narima
…ngan lamun euweuh, berarti nyaeta nu ngarana oknum teh kitu

matak kahatur ka bapa kapolda, nu kitu teh teu kenging aya, bilih ngareksak citra pulisi
pan aya paribasana, karena nila setitik rusak susu sebelanga
kulantaran oknum dua pulisi ical wibawa…

Dengarkan

Hari ini gawe 11 jam

dizzy
haduuuhhh……pusing ngantuk laper haus gahar cape bete lieur jedug jedug hagar sange hareeng…harap tambahkan sisanya 🙁

Sex is not everything but without sex everything is nothing

jawaban untuk tulisan love without sex is bullshit

😀

Postingan pertama

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Mau tau kenapa sampai terjadi hal ini hari gini ?? dasar si koronx udah tuaa !!! masa databes blognya dihapus sendiri !! gara2 ada yang mau pasang wp di gwe cuman kmaren error, jadi pengen gwe install ulang wp-nya cuman pas pilih-pilih db kan lambat…trus gwe maen “DROP” dan “OK” ajah tuh databes…pas diliat2 ko nama2 tabelnya ada nama2 tabel bikinan gwe sendiri pas diliat….baru nyadar kalo databesnya ilang 🙁

jadi bloggingnya mulai dari sekarang … mentang2 domain baru…isinya juga baru 🙁